Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Phong trào công nhân cao su Long Thành

Nhan đề : Phong trào công nhân cao su Long Thành / Trần Quang Toại, Trần Văn Thịnh, Nguyễn Tấn Quốc biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2004
Tác giả : Trần Quang Toại
Mô tả vật lý : 159 tr. : 4 tờ hình ảnh ; 21 cm
Mã số : 88015
Phân loại : 959.775 / PH 431 TR | 23 ; 9(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2005/PXBP/VV 6134 ; 2018/ĐC/VV 1323 ; 2007/PXBP/VV 6134

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2121