Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Phong trào công nhân cao su Bình Sơn

Nhan đề : Phong trào công nhân cao su Bình Sơn (1923 – 1993) / Trần Quang Toại, Nguyễn Quang Hữu, Trần Toản
Xuất bản : Đồng Nai : Ban Tuyên huấn Đảng ủy công ty Cao su Đồng Nai , 1993
Tác giả : Trần Quang Toại
Mô tả vật lý : 158 tr. : ảnh ; 19 cm
Mã số : 33138
Phân loại : 959.775 / PH 431 TR | 23 ; 9(V)24 / PH 431 TR | pl19d 9(V312)
Đăng ký cá biệt : 1999/PĐ/VV 41128 – 41129 ; 2011/PĐC/VV 828 – 829 ; 2018/ĐC/VV 1336 ; 2007/ĐC/VV 739 ; 2007/PXBP/VV 3020 ; 2013/LĐ/VV 51032 ; 2006/PM/VV 60556

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1523