Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Sự kiện lịch sử

Những tư liệu lịch sử Biên Hòa – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển

Nhan đề : Những tư liệu lịch sử Biên Hòa – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển / Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : [k.nxb] , 1998
Tác giả : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai
Mô tả vật lý : 94 tr. ; 27 cm
Mã số : 169927
Phân loại : 915.977 5 / NH 556 T | 14 ;
Tóm tắt : Trong quá trình hình thành và phát triển của đất Đồng Nai 300 năm qua, nhiều thế hệ người Đồng Nai đã ra công khai phá, giữ gìn và xây dựng nên vùng đất này ngày một thêm giàu đẹp, phồn vinh. Lịch sử 300 năm qua có những năm tháng thanh bình reo ca nhưng phần nhiều là chiến tranh máu lửa. Nhiều thế hệ người Đồng Nai đã chiến đấu, hy sinh, đã đóng góp một phần tài năng, trí tuệ, xương máu và mồ hôi cho sự phồn thịnh, bền vững của miền quê yêu dấu, trong đó có những con người tiêu biểu có những đóng góp xuất sắc trên nhiều lĩnh vực được nhân dân mãi mãi truyền tụng, ghi ơn ; Với cách trình bày một cách cô đọng, súc tích không chỉ về địa lý lịch sử, các nền văn minh cổ của vùng đất Biên Hoà – Đồng Nai, cuốn “Những tư liệu lịch sử Biên Hoà – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển” còn nêu lên nét văn hoá, nghệ thuật, di tích và danh thắng cũng như những trang sử vàng trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, những con người tiêu biểu vùng đất anh hùng trong suốt 300 năm lịch sử. Ngoài ra, cuốn tư liệu còn giới thiệu đến bạn đọc những thành tựu kinh tế – xã hội của Đồng Nai từ khi giải phóng đất nước cho đến năm 1998 ; Với cách trình bày một cách cô đọng, súc tích không chỉ về địa lý lịch sử, các nền văn minh cổ của vùng đất Biên Hoà – Đồng Nai, cuốn “Những tư liệu lịch sử Biên Hoà – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển” còn nêu lên nét văn hoá, nghệ thuật, di tích và danh thắng cũng như những trang sử vàng trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, những con người tiêu biểu vùng đất anh hùng trong suốt 300 năm lịch sử. Ngoài ra, cuốn tư liệu còn giới thiệu đến bạn đọc những thành tựu kinh tế – xã hội của Đồng Nai từ khi giải phóng đất nước cho đến năm 1998 ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VL 1510 – 1512 ; 2011/ĐC/VL 843 ; 2012/PĐ/VL 15700 ; 2022/PM/VL 130704 – 130705 ; 2022/ĐC/VL 843 ; 2022/PĐ/VL 15700

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2494