Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Sự kiện lịch sử, Văn học hiện đại

Những anh hùng đất Đồng Nai tập 1

Nhan đề : Những anh hùng đất Đồng Nai tập 1 : Truyện ký / Nguyễn Quốc Hoàn, Lê Văn Thiên, Trần Quang Toại,… tuyển chọn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2000
Mô tả vật lý : 21 cm
Mã số : 8592
Phân loại : 895.922 803 / NH 556 A | 23 ; V24 / NH 556 A | pl19d
Tóm tắt : Bác Hồ nói : Chúng ta tự hào vì có Đảng anh hùng, nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng ; Đồng Nai là một trong những mảnh đất anh hùng của miền Nam anh hùng bất khuất đi trước về sau. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và hơn hai mươi năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc, tỉnh Đồng Nai đã vinh dự có hơn 30 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động và hàng vạn anh hùng vô danh khác trong lịch sử. Sự tích anh hùng của họ là niềm tự hào, là tấm gương và là bài học sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng ; Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 2 tập sách thuộc thể loại truyện ký được Tỉnh Ủy Đồng Nai chỉ đạo biên soạn nhằm tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động” tỉnh Đồng Nai. Đây là tài liệu quý nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống anh hùng bất khuất, cần cù, sáng tạo của dân tộc thông qua những tấm gương lẫm liệt, rất đáng tự hào của các anh hùng trên đất Đồng Nai ; Các bạn cần đọc tập sách này, rất có ích cho thế hệ trẻ chúng ta học tập, noi theo và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh. Xây dựng một Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, góp phần vào thời kỳ mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1366 ; 2021/PĐ/VV 91308 ; 2021/PM/VV 127824

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 3595