Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Nhân dân Bình Sơn chống Mỹ cứu nước

Nhan đề : Nhân dân Bình Sơn chống Mỹ cứu nước
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1981
Mô tả vật lý : 58 tr. ; 19 cm
Mã số : 6805
Phân loại : 959.775 / NH 121 D | 23 ; 9(V)24 / NH 121 D | pl19d 9(V312)
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1389 – 1391 ; 2007/PXBP/VV 58 – 59 ; 2007/ĐC/VV 741 ; 2007/PXBP/VV 3021 ; 2006/PM/VV 60555

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2094