Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách

Nghị quyết đại hội đại biểu huyện Định Quán

Nhan đề : Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ huyện Định Quán (Nhiệm kỳ 2000 – 2005)
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2001
Tác giả : Đảng Cộng sản Việt Nam . Đảng bộ huyện Định Quán
Mô tả vật lý : 72 tr. ; 19 cm
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / NGH 300 QU | 23 ;
Mã số : 88499
Đăng ký cá biệt : 2005/PXBP/VV 6711 ; 2007/PXBP/VV 7095 ; 2018/ĐC/VV 1558

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 940