Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Long Thành những chặng đường lịch sử

Nhan đề : Long Thành những chặng đường lịch sử : Ký sự lịch sử / Đỗ Tiến Khải, Trần Trọng Nhiệm, Lê Minh Thuần, Lê Phải biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1988
Mô tả vật lý : 636 tr. ; 19 cm
Phân loại : 959.775 / L 431 TH | 23 ; 9(V312) / L 431 TH | pl19d V24
Tóm tắt : “Long Thành những chặng đường lịch sử” là một thiên anh hùng ca cách mạng. Ca ngợi sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta. Ca ngợi cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện mà nổi bật nhất là ca ngợi sự hy sinh vô bờ bến của những bà mẹ, đã hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu. Ca ngợi tinh thần dũng cảm, chiến đấu ngoan cường của cán bộ đảng viên, các lực lượng vũ trang và quần chúng cách mạng. Ca ngợi sự hy sinh của hàng ngàn chiến sĩ khắp ba miền của đất nước đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này ; Tóm lại, “Long Thành những chặng đường lịch sử” là tài liệu ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng, tạo điều kiện cho những người cầm bút sau này viết những tác phẩm lớn hơn. Đây là cuốn sách rất hữu ích đặc biệt cho những bạn đọc muốn tìm hiểu về lịch sử địa phương ;
Mã số : 6684
Đăng ký cá biệt : 2000/PĐC/VV 756 ; 2016/PĐ/VV 74492

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 9732