Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Phong trào cách mạng, Sách

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thống Nhất

Nhan đề : Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thống Nhất /Trần Quang Toại, Trần Toản, Nguyễn Quang Hữu biên soạn.
Xuất bản : Đồng Nai :Nxb. Đồng Nai,1995.
Tác giả : Trần Quang Toại.
Mô tả vật lý : 223 tr. :2 tờ hình ảnh ;19 cm.
Phân loại : 9(V312) / L 302 S | pl19d
Mã số : 88106
Đăng ký cá biệt : 1995/PXBP/VV 1577

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5629