Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Nhân vật, Sách

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650 – 1700

Nhan đề : Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650 – 1700 : Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII / Nguyễn Ngọc Hiền
Xuất bản : H. : Văn học , 1999
Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiền
Lần xuất bản : Tái bản lần thứ 3
Mô tả vật lý : 334 tr. ; 21 cm
Phân loại : 959.702 709 2 / L 250 TH | 23 ; 9(V)(092) | pl19d
Mã số : 33215
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1235 – 1236 ; 2000/PĐ/VV 43074 – 43075 ; 2006/PM/VV 58330 – 58331

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 17342