Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Làng Bến Gỗ xưa và nay

Nhan đề : Làng Bến Gỗ xưa và nay / Diệp Đình Hoa
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1995
Tác giả : Diệp Đình Hoa PGS.TS
Mô tả vật lý : 341 tr. ; 19 cm
Phân loại : 915.977 5 / L 106 B | 23 ; 91(V312) / L 106 B | pl19d 901.6(V312)
Tóm tắt : Làng Bến Gỗ là một cộng đồng làng thuộc loại cổ của Đồng Nai nhưng lại rất mới so với các làng, xã thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ của Việt Nam. Đây là một cộng đồng làng có truyền thống lâu đời, vừa mang tính đặc thù của riêng nó, vừa tiêu biểu cho hình thái làng xã Việt Nam ở vùng đất mới Đông Nam Bộ ; Để hiểu sâu sắc hơn về quá khứ làng Bến Gỗ, về các kiến trúc phản ánh sự vĩnh hằng của nền văn hoá phi vật chất, tính bền vững trong sự phát triển văn hoá xã hội cũng như về các tổ chức xã hội, cá tính và văn hoá nhân văn,… của làng, bạn đọc hãy tham khảo cuốn tư liệu “Làng Bến Gỗ xưa và nay” ; Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa như một “Địa chí làng Bến Gỗ” mà còn có giá trị của một công trình khoa học nghiên cứu về hệ thống hành chính cấp dưới huyện theo từng khu vực hiện nay đang là nhu cầu bức thiết của các nhà quản lý. Với nguồn tư liệu điền dã sinh động và hệ thống tư liệu đối chứng khoa học; những nhận xét, đánh giá tinh tế của tác giả vừa làm cho người đọc hiểu biết một cách vui vẻ, vừa gợi mở những vấn đề xã hội khiến phải giật mình. Ngoài ra, cuốn sách còn kèm theo một số hình ảnh về làng Bến Gỗ và danh sách những gia đình liệt sĩ, danh sách các liệt sĩ ở xã Hoà Hưng thuộc huyện Bến Gỗ ; “Làng Bến Gỗ xưa và nay” là món quà quý giá cho mọi người để từ đây có thể tìm hiểu về những vẻ đẹp Việt Nam, giá trị Việt Nam của cộng đồng làng xã Việt Nam ;
Mã số : 16802
Đăng ký cá biệt : 1995/PĐ/VV 32813 – 32814 ; 1997/PĐC/VV 700 ; 2007/PXBP/VV 7319 ; 2011/PM/VV 96753, 97036 ; 2007/ĐC/VV 700 ; 2007/PTC/VV 1986 ; 2008/PXBP/VV 7319 ; 2018/ĐC/VV 1275

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 13773