Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Làng Bến Cá xưa và nay

Nhan đề : Làng Bến Cá xưa và nay / Diệp Đình Hoa, Phan Đình Dũng
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1998
Tác giả : Diệp Đình Hoa
Mô tả vật lý : 451 tr. : 02 tờ ảnh ; 19 cm
Phân loại : 915.977 5 / L 106 B | 23 ; 91(V312) / L 106 B | pl19d
Tóm tắt : Quyển sách tái hiện lại diện mạo của làng Bến Cá qua các thời kỳ ở nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tài liệu vừa có ý nghĩa văn hóa, tài liệu khoa học, vừa còn là kinh nghiệm sản xuất được đúc kết làm hành trang cho người Bến Cá hướng tới tương lai ;
Mã số : 2616
Đăng ký cá biệt : 1998/PM/VV 55187 ; 1998/PĐ/VV 40251-40252 ; 2011/PĐC/VV 797 ; 2018/ĐC/VV 1238 ; 2020/PM/VV 125707 – 125708 ; 2020/LĐ/VV 128710 – 128714

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7594