Tài liệu xem bằng mã QR Code

Hội đồng nhân dân, Sách

Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII

Nhan đề : Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011
Xuất bản : [k.n] : [kxnb] , 2011
Mô tả vật lý : 360 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / K 600 Y | 23 ;
Mã số : 152142
Đăng ký cá biệt : 2011/PĐ/VL 14306 – 14307 ; 2011/PTC/VL 3842 ; 2018/ĐC/VL 1458 – 1459 ; 2018/PTC/VL 3842

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8346