Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Nhân vật, Lịch sử cận đại, Sách

Hào khí Đồng Nai

Nhan đề : Hào khí Đồng Nai / Phương Lâm, Mặc Châu
Xuất bản : H. : Thanh niên , 1979
Tác giả : Phương Lâm
Mô tả vật lý : 19 cm
Phân loại : 895.922 32 / H 108 KH | 23 ; 9(V)(092) / H 108 KH | pl19d V23
Tóm tắt : Thân thế và sự nghiệp cứu nước của các danh nhân ở Đồng Nai trong lịch sử cận đại Việt Nam: Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Đình Chiểu được viết dưới dạng truyện ký ;
Mã số : 66460
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1357 ; 2006/PĐ/VV 9727

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 11013