Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Nghệ thuật - Mỹ thuật, Sách

Gốm Biên Hòa

Nhan đề : Gốm Biên Hòa / Phan Đình Dũng, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Yên Tri
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai , 2004
Tác giả : Phan Đình Dũng Ths
Mô tả vật lý : 239 tr. : minh họa ; 21 cm
Phân loại : 738.095 977 5 / G 454 B | 23 ; 6C7.32 91(V312) 745.16 / G 454 B | pl19d
Mã số : 32093
Đăng ký cá biệt : 2005/PM/VV 76394 – 76395 ; 2005/PĐ/VV 59073 – 59074 ; 2005/PTC/VV 2831 ; 2007/PTC/VV 2831 ; 2018/ĐC/VV 1254 – 1255

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 9691