Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Đồng Nai truyền thống hào hùng – Tương lai tươi sáng

Nhan đề : Đồng Nai truyền thống hào hùng – Tương lai tươi sáng = Dong Nai Glorious tradictions bright future
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2001
Mô tả vật lý : 160 tr. : tập sách hình ảnh ; 29 cm
Phân loại : 915.977 5 / Đ 455 N | 14 ; 91(V312)(084) / Đ 455 N | pl19d
Tóm tắt : Giới thiệu tập sách ảnh của Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội nhà báo, báo Đồng Nai,..đã ghi lại những sự kiện chính trị, văn hóa hoành tráng và đầy ấn tượng đã diễn ra trong năm 2000 ;
Mã số : 9585
Đăng ký cá biệt : 2002/PXBP/VL 5108 ; 2013/TSNVL/VL 398 – 399 ; 2007/PXBP/VL 5108 ; 2013/PĐ/VL 16194 ; 2015/PĐ/VL 18752-18753 ; 2015/PM/VL 112030 – 112031 ; 2015/ĐC/VL 1019 – 1020 ; 2015/LĐ/VL 78343 – 78344 ; 2020/LĐ/VL 129182

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8499