Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Gia Định Thành thông chí – Hán Nôm

Nhan đề : Gia Định Thành thông chí – Hán Nôm / Trịnh Hoài Đức; Dịch giả: Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Ngọc Tỉnh; Đào Duy Anh hiệu đính và chú thích .
Xuất bản : H. : Giáo dục , 1999
Tác giả : Trịnh Hoài Đức
Mô tả vật lý : 248 tr.; 537 tr. ; 28 cm
Phân loại : 959.7 / G 301 Đ | 14 ;
Tóm tắt : Sách ghi chép về núi sông, con người, phong tục tập quán, thổ sản,… thuộc vùng đất Nam Bộ. Trong đó chứa đựng một nguồn sử liệu phong phú, đa dạng và rất đáng qúy về nhiều phương diện: từ địa lý, thành trì, khí hậu, văn hóa dân gian, kinh tế – xã hội… của miền Nam Việt Nam ;
Mã số : 123200
Đăng ký cá biệt : 2013/TSNVL/VL 388

Xem tài liệu

Xem toàn văn phần 1

Xem toàn văn phần 2

Xem toàn văn phần 3

Xem toàn văn phần 4

Xem toàn văn phần 5

Xem toàn văn phần 6

Xem toàn văn phần 7

Số lượt người xem: 13160