Tài liệu xem bằng mã QR Code

Kinh tế - Đầu tư, Sách

Đồng Nai tiềm năng và cơ hội đầu tư

Nhan đề : Đồng Nai tiềm năng và cơ hội đầu tư = Dong Nai province potentiality and Investment opportunity
Xuất bản : Đồng Nai. : Ủy ban kế hoạch tỉnh Đồng Nai , 1993
Mô tả vật lý : 412 tr. : ảnh minh họa ; 26 cm
Phân loại : 330.959 775 / Đ 455 N | 23 ; 91(V312) 33(V312)5 | pl19d
Mã số : 27318
Đăng ký cá biệt : 1994/PM/VL 47422 – 47423 ; 1994/PĐ/VL 2762 – 2763 ; 2007/ĐC/VL 744 ; 2007/PTC/VL 1458 ; 2018/ĐC/VL 1448

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7744