Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Sự kiện lịch sử

Đồng Nai những trận đánh điển hình trong chiến tranh giải phóng

Nhan đề : Đồng Nai những trận đánh điển hình trong chiến tranh giải phóng (1945 – 1975) : Hào khí Đồng Nai / Phạm Thanh Quang chủ biên ; Lê Văn Thiên
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1992
Mô tả vật lý : 19 cm
Phân loại : 959.704 / Đ 455 N | 23 ; 9(V)-07 | pl19d 9(V312)2
Tóm tắt : Đây là một cuốn tư liệu địa chí vô cùng giá trị, do các tác giả là những người trực tiếp tham gia chiến đấu biên soạn. Tác phẩm bao gồm những trận đánh hào hùng tiêu biểu của quân dân Đồng Nai trong chiến tranh giải phóng từ năm 1946 đến năm 1975 như: Trận phục kích tiêu diệt đoàn xe Pháp trên quốc lộ 20 La Ngà – Định Quán, Trận tập kích Đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Tân Mai – Biên Hoà, Trận tiêu diệt Chi khu Hiếu Liêm,… Trong từng trận đánh các tác giả trình bày: vị trí, địa điểm, địa hình quân dân ta chọn để tấn công địch, phân tích tình hình địch, tình hình ta, các bước chuẩn bị và diễn biến chiến đấu cũng như kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của trận đánh ;
Mã số : 6686
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1298 ; 2007/PXBP/VV 748 ; 2007/ĐC/VV 757

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6704