Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Gia Định Thành thông chí

Nhan đề : Gia Định Thành thông chí / Trịnh Hoài Đức ; Lý Việt Dũng dịch và chú giải ; Huỳnh Văn Tới hiệu đính và giới thiệu
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2005
Tác giả : Trịnh Hoài Đức
Mô tả vật lý : 926 tr. ; 27 cm
Phân loại : 959.7 / GI 100 Đ | 14 ; 9(V) | pl19d 9(V312) | pl19d
Tóm tắt : GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ là một bộ địa chí về vùng đất Nam bộ xưa được Trịnh Hoài Đức kỳ công ghi chép vào đầu thế kỷ XIX giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kinh tế, … và địa danh về Trấn Biên, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên sau đó trở thành Nam Kỳ lục tỉnh ;
Mã số : 72675
Đăng ký cá biệt : 2005/PXBP/VL 6132 ; 2014/PĐ/VL 17830 – 17831 ; 2014/PĐC/VL 906 ; 2013/TSNVL/VL 428 ; 2007/PXBP/VL 6132 ; 2014/PM/VL 109927-109926 ; 2018/ĐC/VL 1447

Xem tài liệu

Xem toàn văn

Số lượt người xem: 6864