Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Đồng Nai những đơn vị anh hùng

Nhan đề : Đồng Nai những đơn vị anh hùng : Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1954-1975 / Hồ Sơn Đài, Trần Quang Toại
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1985
Tác giả : Hồ Sơn Đài
Mô tả vật lý : 137 tr. ; 19 cm
Phân loại : 959.704 095 977 5 / Đ 455 N | 23 ; 355(V)(09) / Đ 455 N | pl19d
Tóm tắt : Đồng Nai, vùng đất trung tâm của “miền Đông gian lao mà anh dũng” không chỉ có truyền thống văn hoá lâu đời mà còn có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước ; Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ, những tên đất, tên người Đồng Nai gắn liền với những chiến công được ghi vào trang sử chói lọi của dân tộc. Thắng lợi đó có sự đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang địa phương, bộ phận nòng cốt góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn để chiến thắng mọi kẻ thù ; Tác phẩm “Đồng Nai những đơn vị anh hùng” giới thiệu đến bạn đọc về những đơn vị vũ trang địa phương tỉnh, huyện, những gương anh hùng đã phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, được Quốc hội và Chính phủ phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: Lực lượng vũ trang nhân dân Huyện Châu Đức, Đội dân quân du kích xã Hưng Lộc, Đại đội 34 bộ đội địa phương…, đồng chí Lê Duy Chín, Nguyễn Văn Huệ ; Đến với tác phẩm, bạn đọc sẽ được cung cấp một số tư liệu phục vụ cho công tác học tập, giáo dục truyền thống, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử truyền thống địa phương và biểu dương, cổ vũ toàn thể nhân dân ra sức phát huy truyền thống anh hùng trong quá khứ, hăng hái hoàn thành mọi nhiệm vụ hiện tại của tỉnh nhà ;
Mã số : 85369
Đăng ký cá biệt : 2007/ĐC/VV 265

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7317