Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Sách

Đồng Nai niềm tin và kỳ vọng

Nhan đề : Đồng Nai niềm tin & kỳ vọng : Vững bước vào thế kỷ 21 : Chào mừng Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Đồng Nai / Tuyển chọn: Mai Sông Bé, Bùi Quang Huy
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai Hội Nhà báo : Báo Đồng Nai , 2000
Mô tả vật lý : 256 tr. ; 19 cm
Phân loại : 320.809 597 75 / Đ 455 N | 23 ; 32(V)2 | pl19d 91(V312)
Mã số : 8614
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1279 ; 2007/PXBP/VV 4580

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5035