Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Sự kiện lịch sử

Đồng Nai 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975)

Nhan đề : Đồng Nai 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 – 1975) : Sơ thảo
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1986
Mô tả vật lý : 362 tr. ; 19 cm
Phân loại : 959.704 / Đ 455 N | 23 ; 9(V312)2 | pl19d
Tóm tắt : “Đồng Nai – miền Đông gian lao mà anh dũng” – Trải qua 30 năm chiến tranh và giải phóng, quân dân Đồng Nai đã phát huy cao độ lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa chiến đấu vừa xây dựng, góp phần to lớn đánh bại hai đế quốc Pháp và Mỹ ; Nội dung sách khái quát lại những trận đánh lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ bắt đầu từ năm đầu kháng chiến tháng 9/1945 đến ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam ngày 30/4/1975, là tài liệu rất có ích cho quí bạn đọc trong việc tìm hiểu truyền thống hào hùng của dân tộc nói chung và quân dân Đồng Nai nói riêng ; Tin rằng những kỳ tích phi thường, những phẩm chất cao đẹp sẽ được thế hệ trẻ chúng ta noi theo, lập nên nhiều kỳ tích trong công cuộc tiến quân vào công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước không kém phần gian nan quyết liệt hiện nay. Những anh hùng sẽ không bao giờ vắng bóng trên tổ quốc, cũng như trên đất Đồng Nai thân yêu của chúng ta ;
Mã số : 82026
Đăng ký cá biệt : 1987/PĐ/VV 18609 ; 1987/PXBP/VV 54 – 55 ; 2018/ĐC/VV 1296 – 1297 ; 2006/TAM/VV 18609 ; 2006/PĐ/VV 18609 ; 2021/PM/VV 127847

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6983