Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Sách

Đồng Nai 25 năm xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội

Nhan đề : Đồng Nai 25 năm xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội / Trịnh Văn Hữu, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Phú Cường
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2000
Mô tả vật lý : 100 tr. : 15 ảnh, bản đồ ; 27 cm
Phân loại : 915.977 5 / Đ 455 N | 23 ; 33(V)5 91(V312) | pl19d
Mã số : 17399
Đăng ký cá biệt : 2003/PTC/VL 1420 ; 2001/PM/VL 61839-842 ; 2001/PĐ/VL 4259-4260 ; 2007/PLĐ/VL 11504-11507,11621-11622 ; 2011/ĐC/VL 844 ; 2018/ĐC/VL 1451

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6198