Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Sách

Đồng Nai 10 năm xây dựng và trưởng thành

Nhan đề : Đồng Nai 10 năm xây dựng và trưởng thành / Tỉnh ủy Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1985
Tác giả : Đảng Cộng sản Việt Nam . Đảng bộ tỉnh Đồng Nai
Mô tả vật lý : 148 tr. : ảnh ; 19 cm
Phân loại : 303.490 959 775 / Đ 455 N | 23 ; 91(V312) 3KV1(V312) / Đ 455 N | pl19d
Mã số : 26681
Đăng ký cá biệt : 1985/PM/VV 28936 – 28938 ; 1985/PĐ/VV 17051 – 17052 ; [1985]/PXBP/VV 47 ; 2007/PLĐ/VV 1798 ; 2011/PĐC/VV 807 – 809 ; 2007/PXBP/VV 47 ; 2007/LĐ/VV 1798

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6850