Tài liệu xem bằng mã QR Code

Lịch sử - Văn hóa, Sách

Đàn đá Bình Đa

Nhan đề : Đàn đá Bình Đa / Lê Xuân Diệm, Nguyễn Văn Long
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1983
Tác giả : Lê Xuân Diệm
Mô tả vật lý : 70 tr. ; 19 cm
Phân loại : 930.109 597 75 / Đ 105 Đ | 23 ; 901.6 | pl19d
Mã số : 85583
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1245 ; 2007/PXBP/VV 71

Xem toàn văn

Số lượt người xem: 7325