Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Chiến thắng Xuân Lộc – Long Khánh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

Nhan đề : Chiến thắng Xuân Lộc – Long Khánh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2004
Lần xuất bản : Tái bản lần thứ 1, có bổ sung, sửa chữa
Mô tả vật lý : 864 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phân loại : 959.704 335 977 5 / CH 305 TH | 23 ; 9(V)244 / CH 305 TH | pl19d 9(V312)
Tóm tắt : Mặt trận Xuân Lộc (Long Khánh cũ) có vị trí vô cùng quan trọng về quân sự trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà phía địch lúc đó phải xác định rằng “Bằng mọi giá phải giữ Xuân Lộc. Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”; còn đối với ta – Bộ Tư lệnh Miền, tại chiến Khu D thì xác định: “Thị xã Long Khánh là nơi ta dứt điểm cuối cùng, nơi Đảng bộ miền Đông hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”. Vì vậy, cuộc quyết chiến chiến lược gần 12 ngày đêm tại Xuân Lộc là bản anh hùng ca sáng ngời hào khí Đồng Nai, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chiến thắng Xuân Lộc đã diễn ra như thế nào, vị trí, vai trò và ý nghĩa của nó trên chiến trường miền Đông cụ thể ra sao, chúng tôi giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm “Chiến thắng Xuân Lộc – Long Khánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975”. Đây là một tập kỷ yếu tập hợp những ghi chép một cách đầy đủ, chính xác những sự kiện lịch sử. Đến với tác phẩm, người đọc như được sống lại với lịch sử hào hùng và càng thêm trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu ;
Mã số : 15973
Đăng ký cá biệt : 2004/PĐ/VV 56175, 57520 ; 2005/PM/VV 73161-73162 ; 2005/PTC/VV 2625 ; 2022/LĐ/VV 142350 ; 2015/ĐC/VV 1063 ; 2012/TSHVT/VV 928 ; 2015/LĐ/VV 74864 ; 2018/ĐC/VV 1270

Xem toàn văn

Số lượt người xem: 5351