Tài liệu xem bằng mã QR Code

Phong trào cách mạng, Sách

Bửu Hòa đấu tranh và xây dựng

Nhan đề : Bửu Hòa đấu tranh và xây dựng / Đảng ủy phường Bửu Hòa
Xuất bản : Đồng Nai : UBND phường Bửu Hòa Tp. Biên Hòa , 1992
Tác giả : Đảng ủy phường Bửu Hòa
Mô tả vật lý : 157 tr. : minh họa ; 19 cm
Phân loại : 959.704 / B 566 H | 23 ; 9(V312)1 / B 566 H | pl19d 9(V312)2
Mã số : 6679
Đăng ký cá biệt : 2000/PĐC/VV 710, 749 ; 2000/PXBP/VV 4478 ; 1992/PM/VV 43808 – 43809 ; 1992/PĐ/VV 26335 – 26336 ; 2007/ĐC/VV 710 ; 2007/ĐC/VV 749 ; 2007/PXBP/VV 4478 ; 2018/ĐC/VV 1318

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6311