Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Sách

Biên Hòa ghi nhớ tự hào

Nhan đề : Biên Hòa ghi nhớ và tự hào
Xuất bản : Tp. HCM. : Nxb. Trẻ , 1997
Mô tả vật lý : 341 tr. : ảnh ; 21 cm
Phân loại : 959.704 / B 305 H | 23 ; 9(V)2 | pl19d 9(V312)
Tóm tắt : Biên Hòa – Tên gọi thân thương của một vùng đất có bề dày lịch sử ở phương nam, cách đây 310 năm được lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh chính thức ghi tên vào Bản đồ Đại Việt ; “Biên Hòa – ghi nhớ, tự hào” gồm một số bài viết về truyền thống đấu tranh cách mạng chủ yếu là hồi ký, những kỷ niệm không thể nào quên, đáng ghi nhớ và rất đỗi tự hào trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ của vùng đất và con người Biên Hòa – Đồng Nai ; Cuộc chiến tranh đã lùi vào quá khứ mấy chục năm qua nhưng những tấm gương, phẩm chất cao đẹp của các anh hùng thời đại Hồ Chí Minh vẫn luôn là hành trang quí giá, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống anh hùng bất khuất, truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau ;
Mã số : 82627
Đăng ký cá biệt : 1997/PĐ/VV 37990 – 37991 ; 2018/ĐC/VV 1312 – 1313

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5299