Tài liệu xem bằng mã QR Code

Báo chí - Nhà báo, Địa chí Đồng Nai, Sách

15 năm gương mặt Đồng Nai qua báo chí đổi mới

Nhan đề : 15 năm gương mặt Đồng Nai qua báo chí đổi mới / Mai Sông Bé (Ch.b)
Xuất bản : Tp. HCM. : Nxb. Văn nghệ , 2000
Tác giả : Mai Sông Bé
Mô tả vật lý : 558 tr. : 16 tờ ảnh màu ; 26 cm
Phân loại : 915.977 5 / M 558 L | 23 ; 91(V312) / M 558 L | pl19d
Mã số : 5959
Đăng ký cá biệt : 2000/PĐ/VL 4051 – 4052 ; 2003/PTC/VL 100 ; 2018/ĐC/VL 1452 ; 2007/PTC/VL 100 ; 2007/ĐC/VL 758 ; 2006/PM/VL 59477

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6669