Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di sản văn hóa, Di tích văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách

Di tích đình Phú Mỹ

Nhan đề : Di tích đình Phú Mỹ / Ban quản lý di tích – danh thắng
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , 2013
Tác giả : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai . Ban quản lý di tích – danh thắng
Mô tả vật lý : 133 tr. : ảnh ; 24 cm
Phân loại : 306.095 977 5 / D 300 T | 14 ;
Tóm tắt : Viết về di tích văn hóa phản ánh giá trị về lịch sử được bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của làng Phú Hội thể hiện nét tính cách cư dân người Việt và đền thờ Thần, Thành hoàng của mội thời khai hoang vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển ;
Mã số : 130200
Đăng ký cá biệt : 2014/PĐ/VL 17205 ; 2014/PM/VL 106527 – 106528 ; 2014/PLĐ/VL 66336 – 66337 ; 2014/ĐC/VL 903 ; 2015/XBP/VL 994 ; 2017/LĐ/VL 101371 ; 2017/ĐC/VL 1164 ; 2018/ĐC/VL 1527

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7257