Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di sản văn hóa, Di tích văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách

Di tích đình An Hòa

Nhan đề : Di tích đình An Hòa / Lê Trí Dũng chủ biên, Phan Thị Thịnh, Phan Đình Dũng
Xuất bản : Đồng Nai : [Nxb. Đồng Nai] , 2011
Mô tả vật lý : 117 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phân loại : 306.095 977 5 / D 300 T | 14 ;
Tóm tắt : Giới thiệu di tích đình An Hòa thuộc làng Bến Gỗ – Đồng Nai. Đình An Hòa là một cơ sở tín ngưỡng dân gian có giá trị lịch sử, nghệ thuật kiến trúc độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc đình làng Nam bộ, được Nhà nước xếp hạng di tích Quốc gia ngày 21/01/1989. Cùng với nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo khác như: Chùa Bửu An, nhà thờ tin lành Bến Gỗ,…Đình An Hòa đã góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, tín ngưỡng đa dạng của dân cư Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung ;
Mã số : 121752
Đăng ký cá biệt : 2012/PĐ/VV 78905 – 78906 ; 2012/PM/VV 101949 – 101950 ; 2013/PLĐ/VV 62044 ; 2013/PĐC/VV 880 ; 2013/LĐ/VV 62044 ; 2017/ĐC/VV 1177 ; 2022/LĐ/VV 142330 – 142331

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5218