Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách

Di tích đền thờ Nguyễn Tri Phương

Nhan đề : Di tích đền thờ Nguyễn Tri Phương / Ban quản lý di tích – danh thắng
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , 2013
Tác giả : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai . Ban quản lý di tích – danh thắng
Mô tả vật lý : 153 tr. : ảnh ; 24 cm
Phân loại : 306.095 977 5 / D 536 T | 14 ;
Tóm tắt : Viết về di tích văn hóa phản ánh giá trị về lịch sử được bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đền thờ Nguyễn Tri Phương danh tướng có công lao đóng góp trong chặng đường lịch sử 300 năm hình thành vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai là góp phần giữ gìn phát huy di sản văn hóa Việt Nam ;
Mã số : 129972
Đăng ký cá biệt : 2014/PĐ/VL 17077 ; 2014/PM/VL 106530 – 106531 ; 2014/ĐC/VL 902 ; 2014/TC/VL 4109 ; 2017/LĐ/VL 101395 ; 2018/ĐC/VL 1526

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5184