Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích lịch sử, Địa chí Đồng Nai, Sách

Di tích chùa Bửu Phong

Nhan đề : Di tích chùa Bửu Phong / Lê Trí Dũng chủ biên ; Phan Thị Thịnh, Đỗ Đăng Thắng
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2014
Mô tả vật lý : 155 tr. : Hình màu tư liệu ; 24 cm
Phân loại : 306.095 977 5 / D 300 T | 23 ;
Tóm tắt : Giới thiệu về một trong ba ngôi chùa cổ nhất của vùng đất Trấn Biên xưa, Đồng Nai ngày nay và giới thiệu khái quát về những tập tục, làng nghề, kinh nghiệm quản lý, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa từ góc nhìn đa chiều ở cấp cơ sở của phường Bửu Long – thành phố Biên Hòa. ;
Mã số : 146722
Đăng ký cá biệt : 2016/PM/VL 115049 – 115050 ; 2016/ĐC/VL 1091 – 1092 ; 2016/PĐ/VL 19552

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7823