Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di sản văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách

Di sản văn hóa làng Hiệp Phước

Nhan đề : Di sản văn hóa làng Hiệp Phước / Trần Quang Toại, Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Lê Xuân Hậu, Trần Minh Trí
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2011
Mô tả vật lý : 304 tr. : ảnh tư liệu ; 21 cm
Phân loại : 390.095 977 5 / D 300 S | 14 ;
Tóm tắt : Giới thiệu về tín ngưỡng dân gian, văn hóa ẩm thực, nhà cổ, lễ hội làng tổ chứng hàng năm thể hiện văn hóa truyền thống xã Hiệp Phước thuộc Nhơn Trạch lưu truyền giá trị nhân văn và bảo tồn di sản văn hóa Đồng Nai ;
Mã số : 137397
Đăng ký cá biệt : 2015/PĐ/VV 84128 ; 2015/LĐ/VV 71325 ; 2015/PM/VV 110525 – 110526 ; 2015/ĐC/VV 913 ; 2016/ĐC/VV 1132 – 1133 ; 2016/LĐ/VV 83578 – 83579 ; 2016/PM/VV 115626

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6369