Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Chợ ở Biên Hòa – Đồng Nai từ năm 1698 đến năm 1945

Nhan đề : Chợ ở Biên Hòa – Đồng Nai từ năm 1698 đến năm 1945 : Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam: Mã số 60.22.54: Luận văn thạc sĩ Khoa học lịch sử / Lê Quang Cần; PGS. TS Nguyễn Quang Hồng người hướng dẫn khoa học
Xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh : [K.nxb] , 2012
Tác giả : Lê Quang Cần
Mô tả vật lý : 125 tr. : ảnh ; 29 cm
Phân loại : 915.977 5 / CH 460 O | 14 ;
Tóm tắt : Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển Chợ ở Biên Hòa – Đồng Nai từ năm 1698 đến năm 1945; Chợ ở Biên Hòa – Đồng Nai thời thuộc Pháp (1861- 1945); Ảnh hưởng của chợ đối với kinh tế, văn hóa – xã hội ở Biên Hòa – Đồng Nai ;
Mã số : 122042
Đăng ký cá biệt : 2013/PĐ/VL 15868 ; 2018/ĐC/VL 1488

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 4759