Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Văn bản pháp luật

Các văn bản quy định của Trung ương và UBND tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : Các văn bản quy định của Trung ương và UBND tỉnh Đồng Nai / Sở Tư pháp Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb]
Tác giả : Sở Tư pháp Đồng Nai
Mô tả vật lý : 21 cm
Phân loại : 342.597 02 / C 101 V | 14 ;
Tóm tắt : Giới thiệu các Thông tư hướng dẫn văn bản pháp luật của Trung ương và UBND tỉnh Đồng Nai quy định xử phạt về vi phạm hành chính ;
Mã số : 122286
Đăng ký cá biệt : 2013/PĐ/VV 79133 ; 2015/ĐC/VV 1040

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7740