Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Hội đồng nhân dân, Sách

Các Nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, khóa VI còn tiếp tục thực hiện

Nhan đề : Các Nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, khóa VI còn tiếp tục thực hiện / Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : [Knxb.] , 2004
Tác giả : Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai . Khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
Mô tả vật lý : 264 tr. ; 30 cm
Phân loại : 352.130 959 775 / C 101 NGH | 14 ;
Mã số : 121211
Đăng ký cá biệt : 2022/PM/VL 130708 ; 2015/ĐC/VL 943, 966 – 967 ; 2015/PĐ/VL 18778 ; 2015/ĐC/VL 934

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5496