Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Sinh học - Việt Nam

Các loài bướm rừng Tân Phú

Nhan đề : Các loài bướm rừng Tân Phú / Trần Phi Hùng, Trương Văn Sinh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Tổng hợp Đồng Nai , 2008
Tác giả : Trần Phi Hùng
Mô tả vật lý : 114 tr. : ảnh màu ; 21 cm
Phân loại : 595.78 / C 101 L | 23 ;
Tóm tắt : Mô tả đặc điểm sinh học của các loài bướm ở lâm trường Tân Phú – Đồng Nai. Bao gồm các họ bướm sau: Papilionidae, Pieridae, Danaidae, Nymiphaliadae, Satyridae, Amathusiidae, Lycaenidae ;
Mã số : 164908
Đăng ký cá biệt : 2021/ĐC/VV 1741

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 4570