Tài liệu xem bằng mã QR Code

Nông thôn mới, Sách

Các Đảng bộ xã ở Đồng Nai lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Nhan đề : Các Đảng bộ xã ở Đồng Nai lãnh đạo xây dựng nông thôn mới / Vũ Thị Nghĩa, Lê Quang Cần
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2019
Tác giả : Vũ Thị Nghĩa TS
Mô tả vật lý : 220 tr. : ảnh ; 24 cm
Phân loại : 324.259 775 / C 101 Đ | 23 ;
Tóm tắt : Trình bày tình hình kinh tế, chính trị xã hội của các xã ở Đồng Nai và đăc điểm, vai trò của các Đảng bộ xã trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai; Các Đảng bộ xã ở Đồng Nai lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (2008-2018); Giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo xây dwungj nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở Đồng Nai trong thời gian tới ;
Mã số : 159852
Đăng ký cá biệt : 2019/PĐ/VL 21281 ; 2019/ĐC/VL 1631 ; 2019/PM/VL 122508 – 122509 ; 2019/LĐ/VL 123640

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7377