Tài liệu xem bằng mã QR Code

Âm nhạc - Ca khúc, Địa chí Đồng Nai, Sách

Ca khúc Đồng Nai 1946 – 1998

Nhan đề : Ca khúc Đồng Nai 1946 – 1998 / Sở Văn hóa Thông tin Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1998
Tác giả : Sở Văn hóa Thông tin Đồng Nai
Mô tả vật lý : 96 tr. ; 28 cm
Phân loại : 784.42 / C 100 KH | 23 ; 781.1 | pl19d
Mã số : 8607
Đăng ký cá biệt : 2001/PXBP/VL 4571 ; 2011/PĐC/VL 841 – 842 ; 2018/ĐC/VL 1489 ; 2007/PXBP/VL 4571

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8540