Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Biên Hòa sử lược toàn biên

Nhan đề : Biên Hòa sử lược toàn biên / Lương Văn Lựu
Xuất bản : Biên Hòa : [Knxb.] , 1972
Tác giả : Lương Văn Lựu
Mô tả vật lý : 21 cm
Phụ chú : Gồm 04 quyển: Q.1: Trấn Biên cổ kính; Q.2: Biên Hùng oai hùng; Q.3: Đồng Nai thơ mộng; Q.4: Biên Hòa tân tiến
Phân loại : 959.702 8 / B 305 H | 23 ;
Mã số : 16855
Đăng ký cá biệt : 2012/ĐC/VV 874 ; 2018/ĐC/VV 874 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 19658