Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Sự kiện lịch sử

Biên Hòa – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển

Nhan đề : Biên Hòa – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển / Ban biên soạn: Lâm Trung Hiếu chủ biên, Trần Quang Toại, Trần Toản
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1998
Mô tả vật lý : 531 tr. : 25 tấm ảnh màu ; 23 cm
Phân loại : 915.977 5 / B 305 H | 14 ;
Mã số : 108056
Đăng ký cá biệt : 2010/PBTG/VV 113 – 114 ; 2003/PTC/VV 1378 – 1379 ; 1999/PM/VV 55183 ; 1998/PĐ/VV 3604 – 3605 ; 2010/PM/VV 94045 – 94046 ; 1998/ĐC/VV 728 ; 2018/ĐC/VV 1303 ; 2013/TSNVL/VV 19 ; 2016/LĐ/VV 19 ; 2011/ĐC/VV 835 ; 2021/LĐ/VV 135199 – 135200 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 14952