Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích lịch sử, Sách

Biên Hòa di tích lịch sử văn hóa

Nhan đề : Biên Hòa di tích lịch sử văn hóa / Trung tâm văn miếu Trấn biên
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb.] , 2008
Tác giả : Trung tâm văn miếu Trấn biên
Mô tả vật lý : 28 tr. : ảnh ; 21 cm
Phân loại : 306.095 977 5 / B 305 H | 14 ;
Mã số : 108090
Đăng ký cá biệt : 2010/PBTG/VV 116 ; 2018/ĐC/VV 1314 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7431