Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Biên Hòa Đồng Nai 300 năm = 300 years of Bien Hoa – Dong Nai

Nhan đề : Biên Hoà Đồng Nai 300 năm = 300 years of Bien Hoa – Dong Nai : Tập ảnh / Ảnh của các tác giả: Phan Dẫu, Huỳnh Thái, Huy Thanh
Xuất bản : Đồng Nai : Hội nhà báo Đồng Nai : Báo Đồng Nai , 1999
Mô tả vật lý : 95 tr. : Tập ảnh màu ; 28 cm
Phân loại : 915.977 5 / B 305 H | 14 ; 9(V312) | pl19d 77
Mã số : 83043
Đăng ký cá biệt : 1999/PĐ/VL 3677 – 3678 ; 2003/PTC/VL 1413 ; 2007/PLĐ/VL 10977 – 10978 ; 2018/ĐC/VL 1485 – 1486 ; 2013/TSNVL/VL 459 ; 1999/PM/VL 55917 ; 2013/NVL/VL 459 ; 2007/PTC/VL 1413 ; 2018/PM/VL 55917 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 12652