Tài liệu xem bằng mã QR Code

Bảo tồn thiên nhiên, Sách

Bảo vệ và phát triển động vật hoang dã trên cạn ở Đồng Nai

Nhan đề : Bảo vệ và phát triển động vật hoang dã trên cạn ở Đồng Nai : Nội dung tuyên truyền / Phẩm An Ninh, Nguyễn Việt Sơn, Nguyễn Thanh Sang,…
Xuất bản : Đồng Nai : [k.xnb] , 2011
Mô tả vật lý : 268 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Phân loại : 639.909 597 75 / B 108 V | 23 ;
Tóm tắt : Trình bày vai trò và sự cần thiết đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học, thực trạng công tác quản lý động vật hoang dã trên cạn ở Đồng Nai, phương hướng, giải pháp, kiến nghị để bảo vệ và phát triển động vật hoang dã trên cạn ở Đồng Nai ;
Mã số : 163002
Đăng ký cá biệt : 2020/PĐ/VV 90620 ; 2020/ĐC/VV 1659 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6805