Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách

100 năm hình thành và phát triển 1903-2003

Nhan đề : 100 năm hình thành và phát triển : 1903 – 2003 / Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2003
Tác giả : Bộ Văn hóa – thông tin . Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
Mô tả vật lý : 164 tr. : ảnh tư liệu ; 26 cm
Phân loại : 730.959 775 / M 458 TR | 23 ;
Tóm tắt : Giới thiệu quá trình hoạt động của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí (Trường dạy nghề Biên Hòa 1902) theo nghị quyết của Hội đồng tỉnh Biên Hòa cho phép thành lập đã trải qua một chặng biến động lịch sử 100 năm đào tạo các họa sĩ với tay nghề điêu luyện tạo những sản phẩm nổi tiếng ;
Mã số : 123249
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VL 1467 – 1468 ; 2013/TSNVL/VL 448 ; 2018/PXBP/VL 6246 ; 2021/PĐ/VL 22246 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7807