Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Sự kiện lịch sử

55 năm thành phố Biên Hòa 1930 – 1985

Nhan đề : 55 năm thành phố Biên Hòa 1930 – 1985.
Xuất bản : Đồng Nai :Ban Tuyên giáo thành ủy Biên Hòa, 1988.
Tác giả : Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh. Ban chấp hành.
Mô tả vật lý : 308 tr. :hình ảnh ;29 cm.
Phân loại : 324.259 707 095 977 5 / N 114 M | 14 ;
Mã số : 115883
Đăng ký cá biệt : 2011/PĐC/VV 823.;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8400