Tài liệu xem bằng mã QR Code

Âm nhạc - Ca khúc, Địa chí Đồng Nai, Sách

Âm vang Đồng Nai

Nhan đề : Âm vang Đồng Nai / Nguyễn Khánh Hòa chủ biên
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2018
Tác giả : Nguyễn Khánh Hòa chủ biên
Mô tả vật lý : 244 tr. ; 27 cm
Phân loại : 780.263 959 775 / Â 120 V | 23 ;
Tóm tắt : Tuyển tập các bài hát viết về quê hương Đồng Nai của các nhạc sĩ: Trần Viết Bính, Điểu Được, Khánh Hòa, Nguyễn Phương, Cao Hồng Sơn ;
Mã số : 159856
Đăng ký cá biệt : 2019/PĐ/VL 21284 ; 2019/PM/VL 122520 – 122521 ; 2019/ĐC/VL 1626, 1651 ; 2019/LĐ/VL 123648 – 123649 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 16596