Tài liệu xem bằng mã QR Code

Bảo vệ môi trường, Sách

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm 2000

Nhan đề : Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm 2000
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , 2000
Mô tả vật lý : 112 tr. : hình ảnh, bảng biểu, bản đồ ; 30 cm
Phân loại : 363.700 959 775 / B 108 C | 14 ;
Tóm tắt : Trình bày những biến động về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai trong năm 2000, tình hình phát triển đô thị và các khu công nghiệp, diễn biến chất lượng môi trường và hoạt động bảo vệ môi trường tại tỉnh Đồng Nai cũng như những nhận định khái quát về những vấn đề cấp bách của tỉnh và hướng giải quyết ;
Mã số : 141781
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 958 ; 2021/PĐ/VL 22154 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6156