Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách

310 năm Giáo dục – đào tạo Biên Hòa

Nhan đề : 310 năm Giáo dục – đào tạo Biên Hòa – Đồng Nai / Đỗ Hữu Tài, Bùi Quang Huy
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2010
Tác giả : Đỗ Hữu Tài
Mô tả vật lý : 320 tr. : ảnh ; 21cm
Phân loại : 370.959 775 / B 100 TR | 14 ;
Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm 4 chương, mỗi chương trình bày từng giai đoạn phát triển của ngành giáo dục – đào tạo Biên Hòa – Đồng Nai (từ 1861 – 1945, 1945 – 1975, 1975 – đến nay) ;
Mã số : 137407
Đăng ký cá biệt : 2015/PĐ/VV 84145 ; 2015/LĐ/VV 71309 ; 2015/PM/VV 110518 ; 2015/ĐC/VV 910 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8130